Pozdravljeni na spletni notranji poti za prijave DSO Ajdovščina (v nadaljevanju: javni zavod), preko katere lahko varno in zaupno podate informacije o kršitvah predpisov Republike Slovenije, ki se nanašajo na javni zavod in ki ste jih pridobili v vašem delovnem okolju. Na tej spletni povezavi nam lahko posredujete tudi vaša vprašanja v zvezi s kršitvami, njihovo obravnavo in nadaljnjim ukrepanjem, zunanjimi potmi za prijave, povračilnimi ukrepi in zaščito pred njimi ter ostalimi vsebinami, povezanimi z zaščito prijaviteljev. Vaše identitete vam ni potrebno razkriti, dobrodošlo pa je, da čim bolj natančno opišetevsebino vaše prijave oziroma vprašanja. Če bo vaša prijava anonimna, vaša identiteta ne bo razkrita in nihče ne bo preverjal, od kod je bila vaša prijava oziroma vprašanje poslano.
Prijava kršitve

Prijava naj bo oddana v dobri veri glede njene vsebine. Pri oddaji prijave so obvezni le vnosi v polja, ki so označena z zvezdico (*). Vnosi v ostala polja niso obvezni,lahko jih pustite prazna in kliknete Naprej. Ob koncu postopka oddaje prijave vam bosta dodeljena uporabniško ime in geslo, ki si ju zapišite na varno mesto, saj ju boste potrebovali za sledenje vaši prijavi.

Vprašanje

Ob koncu postopka oddaje vprašanja vam bosta dodeljena uporabniško ime in geslo, ki si ju zapišite na varno mesto, saj ju boste potrebovali za sledenje obravnavi vašega vprašanja.

Moj nabiralnik

Tukaj lahko sledite postopku obravnave vaše prijave ali zastavljenega vprašanja in nadaljujete komunikacijo na varen način.

Ta aplikacija ni del spletne strani ali intraneta javnega zavoda, temveč jo upravlja podjetje Trusty AG, ki je razvilo varno aplikacijo za prejem prijav.