Zaščita prijavitelja Prepovedani so vsakršni povračilni ukrepi zoper prijavitelja. Kot povračilni ukrep se štejeta tudi grožnja s povračilnim ukrepom ali poskus povračilnega ukrepa. Prijavitelj je upravičen do zaščite, če je na podlagi utemeljenih razlogov menil, da so bile prijavljene informacije o kršitvi ob prijavi resnične in je prijava podana manj kot dve leti po prenehanju kršitve. Do zaščite so upravičeni tudi posredniki in povezane osebe, če je verjetno, da so ali bi lahko bili zaradi povezanosti s prijaviteljem zoper njih uvedeni povračilni ukrepi. Do zaščite je upravičen tudi prijavitelj, ki je prijavo podal anonimno, pa je bila kasneje njegova identiteta razkrita. Varna uporaba aplikacije Za zaščito identitete poskrbite tako, da pri izpolnjevanju obrazcev in pripenjanju dokumentov ne navedete podatkov, ki bi neposredno ali posredno razkrili vašo identiteto. Preverite, ali je vaša povezava z internetom varna in ali se v brskalniku, ki ga uporabljate, prikazuje znak ključavnice. Prijavo ali vprašanje oddajte izključno preko zasebne naprave, ki ni povezana z omrežjem naročnika aplikacije oziroma javnega zavoda. Enako velja za dostopanje do vašega poštnega predala. Družba Trusty AG, ki je razvila to varno aplikacijo, ne beleži IP naslova, s katerega dostopate do tega spletnega mesta in v varnostne namene uporablja le začasne sejne piškotke. Vsa komunikacija, ki poteka preko tega spletnega portala, je zaščitena z najsodobnejšo enkripcijo. Obdelovanje osebnih podatkov Naročnik aplikacije in upravljavec posredovanih osebnih podatkov je javni zavod (v nadaljevanju tudi naročnik aplikacije).
Podrobneje
Aplikacijo, njene spletne strani in podatkovno bazo, v katero se shranjujejo osebni in drugi posredovani podatki (vključno z evidenco prijav), zagotavlja in vzdržuje Trusty AG, Cham, Švica, za naročnika aplikacije. Podatkovna baza gostuje na virtualnem strežniku pri Hetzner Online GmbH Gunzenhausen v Nemčiji. Osebe, ki za naročnika aplikacije obravnavajo prijavo oziroma vprašanje in ki so pooblaščene za odpravo kršitev, smejo v ta namen obdelovati osebne podatke, ki so potrebni za preiskovanje kršitve, za obvladovanje posledic kršitve, za odpravo kršitve ter zaščito prijavitelja in za pripravo odgovora na postavljeno vprašanje. Zadolžene osebe pri Trusty AG imajo dostop do podatkovne baze izključno za namen njenega tehničnega vzdrževanja. Za dokumente in drugo gradivo v zvezi s prijavo se do konca postopka ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja. Podatki o identiteti prijavitelja tudi po koncu postopka s prijavo niso informacija javnega značaja. To velja tudi v primeru, ko je dokumentarno gradivo odstopljeno drugemu pristojnemu organu v obravnavo. Podatki se v evidenci prijav hranijo praviloma pet let po koncu postopka. Po poteku roka hrambe se osebni podatki in vsebina prijave uničijo, evidenčni podatki o prijavi in končno poročilo pa se lahko hranijo tudi po poteku tega roka v skladu z notranjimi pravili javnega zavoda.

Prijava

V aplikacijo se prijavite z uporabniškim imenom in geslom, ki ste ju prejeli ob zaključku oddaje prijave oziroma vprašanja.